ΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΣΑΜΠΑΛΛΑ

Σαμπάλλα 12 πνεύμα

Σαμπάλλα 1212 κυριαρχία πνεύματος

Σαμπάλλα 12121212 θεϊκές δονήσεις, τράνταγμα, ξεμπλοκάρισμα

Σαμπάλλα 991 ξεμάτιασμα

Σαμπάλλα 1313 τύχη, συγχρονικότητα

Σαμπάλλα 1010 υπέρβαση, ολοκλήρωση

Σαμπάλλα 1111 ανανέωση, ενοποίηση, γείωση

Σαμπάλλα 4 γείωση

Σαμπάλλα 44 εκδήλωση

Σαμπάλλα 4444 εκδήλωση, υλοποίηση

Σαμπάλλα 94 Θεϊκός σκοπός και σχέδιο

Σαμπάλλα 7774 εμπιστοσύνη, αποδοχή, αφήνομαι

Σαμπάλλα 9994 πίστη

Σαμπάλλα 7373 αποτοξίνωση, ιδανικό βάρος, υγεία - για άντρες

Σαμπάλλα 4343 αποτοξίνωση, ιδανικό βάρος, υγεία - για γυναίκες

Σαμπάλλα 9990 αγγελικός αριθμός, άγγελοι του φωτός, του Θεού, της αγάπης

Σαμπάλλα 776654 θεραπεία προβλήματος, κατάστασης, θέματος υγείας ή άλλο

Σαμπάλλα 77 ιερές ενέργειες

Σαμπάλλα 1112 μετάβαση

Σαμπάλλα 1012 ανάταση, ανατολή

Σαμπάλλα 7777 ντους αγάπης

Σαμπάλλα 88 έλξη, έρωτας, ένωση, πάθος

Σαμπάλλα 7788 συναισθηματική ολότητα, καθαρότητα, εναρμόνιση, θεραπεία

Σαμπάλλα 8899 νοητική ολότητα, καθαρότητα, εναρμόνιση, θεραπεία

Σαμπάλλα 8809 σωματική ευεξία

Σαμπάλλα 333 χαρά

Σαμπάλλα 96 γαλήνη

Σαμπάλλα 99 ευφορία, αναζωογόνηση

Σαμπάλλα 108 πνευματική συνέπεια

Σαμπάλλα 109 πνευματική εξέλιξη

Σαμπάλλα 44447 θεραπεία της γης

Σαμπάλλα 444488 παγκόσμια ειρήνη

Σαμπάλλα 444499 παγκόσμια φώτιση, παράδεισος στη γη

Σαμπάλλα 555 κατανόηση ενός θέματος

Σαμπάλλα 554 μάθηση

Σαμπάλλα 559 μνήμη

Σαμπάλλα 557 νοητική ισορροπία

Σαμπάλλα 101010 καρμικά μαθήματα, κατανόηση

Σαμπάλλα 101011 καρμικά μαθήματα, ενέργεια, φως, υπέρβαση, έλεος

Σαμπάλλα 101012 καρμικά μαθήματα, καθαρισμός

Σαμπάλλα 101077 καρμικά μαθήματα, βαθιά θεραπεία, ενεργοποίηση, αποδέσμευση, θεϊκές ενέργειες, ελευθερία

Σαμπάλλα 7 ευχή

Σαμπάλλα 77 πολλαπλές ευχές

Σαμπάλλα 777 πολλαπλές ευχές με αγάπη και θεραπεία

Σαμπάλλα 10 χαιρετισμός

Σαμπάλλα 808 άνοιξη

Σαμπάλλα 707 καλοκαίρι

Σαμπάλλα 606 φθινόπωρο

Σαμπάλλα 202101 χειμώνας

Σαμπάλλα 94994 ουράνιος, αστρολογικός καθαρισμός, ζωδίων, επιρροών και πλανητών

Σαμπάλλα 76767676 εναρμόνιση αντιθέτων, καλό-κακό, γιν-γιανγκ, θετικό- αρνητικό

Σαμπάλλα 63 θεραπεία θηλυκής ενέργειας και πλευράς

Σαμπάλλα 73 θεραπεία αρσενικής ενέργειας και πλευράς

Σαμπάλλα 884 θεραπεία εσωτερικού παιδιού

Σαμπάλλα 1111111111 θεραπεία παιδιού

Σαμπάλλα 222 θεραπεία ζώων

Σαμπάλλα 771 θεραπεία φυτών

Σαμπάλλα 8801 ανανέωση

Σαμπάλλα 7703 ομορφιά

Σαμπάλλα 994 αφθονία

Σαμπάλλα 9910 οικονομική ανεξαρτησία και πληρότητα

Σαμπάλλα 9912 οικονομική ενδυνάμωση και νέα ανοίγματα

Σαμπάλλα 7771 πρανική θεραπεία, βιοενέργεια, θεραπεία με τσι

Σαμπάλλα 77 78 φύλακας άγγελος

Σαμπάλλα 99 00 ανώτερος εαυτός

Σαμπάλλα 546474 καλοσύνη

Σαμπάλλα 1010 1111 1212 προστασία σε όλα τα επίπεδα

Σαμπάλλα 8 προστασία ΣΟΣ!

Σαμπάλλα 07 21 θεραπεία ΣΟΣ!

Σαμπάλλα 10 προστασία

Σαμπάλλα 21 στόχος

Σαμπάλλα 0011 θεραπεία παρελθόντος

Σαμπάλλα 9900 θεραπεία μέλλοντος

Σαμπάλλα 11 12 11 ολογραφική / κβαντική θεραπεία και καθαρισμός

Σαμπάλλα 11 11 44 44 ξεκούραση

Σαμπάλλα 8989 όνειρα

Σαμπάλλα 000 γαλήνιος ύπνος

Σαμπάλλα 0000 όνειρα στο φως

Σαμπάλλα 00000 ύπνος του μάστερ

Σαμπάλλα 11117 πνευματική / ενεργειακή / νοητική αφύπνιση

Σαμπάλλα 4567 συναισθηματική ανάταση, ξεπερνώ πένθος, θλίψη, αρνητικότητα, προσκόλληση

Σαμπάλλα 9900 επιτυχία αν το θέλει ο Θεός

Σαμπάλλα 0099 ο Θεός δημιουργεί τη ζωή μου

Σαμπάλλα 80 αγαπώ το Θεό, αγαπώ το φως, αγαπώ τους ανθρώπους, αγαπώ να αγαπώ

Σαμπάλλα 7878 διαλογισμός

Σαμπάλλα 1 88 98 θεραπεία της τροφής / διατροφής

Σαμπάλλα 0101 εσωτερική θεϊκή αξία, αξιοπρέπεια, αυτοπεποίθηση και κύρος, ταπεινότητα, επιστροφή στην αγνότητα

Σαμπάλλα 99899 πνευματική αλήθεια, υπέρβαση ψευδαισθήσεων ανεξαρτήτου κόστους

Σαμπάλλα 9898 σωτηρία, άμεση διάσωση (rescue remedy)

Σαμπάλλα 4411 ενεργειακή ενδυνάμωση για συγκεκριμένο όργανο

Σαμπάλλα 4400 ενεργειακή ενδυναμωση για όλα τα συστήματα

Σαμπάλλα 4477 ενδυνάμωση για αυτοίαση, αυτόματη ίαση, εσωτερική ενδυνάμωση

Σαμπάλλα 447700 απελευθέρωση, εξαγνισμός, αναδόμηση για συγκεκριμένη ασθένεια

Σαμπάλλα 4488 πολλαπλή θεραπεία στα επίπεδα

Σαμπάλλα 4949 αυξημένη ροή ενέργειας

Σαμπάλλα 48888 9999 7777 θεραπεία που μπορεί να περιλαμβάνει / να απαιτεί υλοποίηση, εξαΰλωση, μετακίνηση, βαριά ύλη

Σαμπάλλα 7 801 άγγελοι πρώτου / ύψιστου / δημιουργικού φωτός

Σαμπάλλα 7 809 άγγελοι διαλογισμού, σύνδεσης, πνευματικής εργασίας, θεραπείας, καθοδήγησης

Σαμπάλλα 7 808 άγγελοι αγάπης, γαλήνης, χαράς

Σαμπάλλα 7 8000 άγγελοι πληρότητας, καλοτυχίας, προστασίας και ευτυχίας

Σαμπάλλα 5555 σωστή επικοινωνία

Σαμπάλλα 5555 333 επικοινωνία, γαλήνη, ηρεμία, χαρά καθαρότητα, στωικότητα

Σαμπάλλα 448844 ανεξαρτησία, δικαιώματα, δύναμη

Σαμπάλλα 449 αντοχή

Σαμπάλλα 774 ελπίδα

Σαμπάλλα 776655331 συγχώρεση, απελευθέρωση

Σαμπάλλα 008800 σαμπάλλα μύηση

Σαμπάλλα 110011 ισχυρές ενέργειες της Πηγής, του Λόγου και του Πνεύματος, της δημιουργικής τριάδας

Σαμπάλλα 6600 εργασία - σκοπός της ζωής, θεϊκή παρέμβαση

Σαμπάλλα 6611 εργασία - δημιουργικότητα, πληρότητα

Σαμπάλλα 6677 εργασία - θεραπεία, ενεργοποίηση

Σαμπάλλα 6644 εργασία - επιτυχία, αφθονία, νίκη

Σαμπάλλα 6688 εργασία - γαλήνη, αρμονία

Σαμπάλλα 6699 εργασία - ολοκλήρωση, νέα αρχή, υπέρβαση, καθοδήγηση, ανάθεση

Σαμπάλλα 3383 τόνωση φιλίας

Σαμπάλλα 3322 τόνωση δημιουργικότητας, ταλέντων, δύναμης, αυτοπεποίθησης, αξίας

Σαμπάλλα 3377 τόνωση ενεργειακή, ανάταση, αναζωογόνηση

Σαμπάλλα 3366 τόνωση καθαρισμού, πνευματικά μυστήρια, γνώση

Σαμπάλλα 3344 τόνωση υλοποίησης, επιτυχίας, αφθονίας

Σαμπάλλα 33 88 99 τόνωση έρωτα, πάθος, έλξη, σχέσεις, συντροφικότητα

Σαμπάλλα 3310 τόνωση σώματος

Σαμπάλλα 3312 τόνωση φώτισης, πνεύματος

Σαμπάλλα 3313 τόνωση τύχης, συγχρονικότητας, ροής

Σαμπάλλα 3388 τόνωση αρμονίας, γαλήνης, ηρεμίας, ελευθερίας

Σαμπάλλα 3393 τόνωση χαράς, ευδαιμονίας

Σαμπάλλα 44 44 4 κυτταρική αναδόμηση σώματος

Σαμπάλλα 983 συγχώρεση του εαυτού και αποδέσμευση λαθών όλων των ειδών από τη συνείδηση

Σαμπάλλα 6655 983 απεξάρτηση, καθαρισμός συνηθειών, εξαγνισμός καθημερινότητας, ουσιών, χημικών κ.λπ.

Σαμπάλλα 6655 10 11 12 13 ενεργειακή προστασία από ακτινοβολίες, κύματα, καυσαέριο, μόλυνση, ραδιενέργεια, ιούς, παράσιτα, ασθένειες, χημικά, ηλεκτρομαγνητικά, αρνητικά πεδία και μορφές όλων των ειδών και των εντάσεων - εξαγνισμός και των συσσωρευμένων

Σαμπάλλα 787 Αρχάγγελος Μιχαήλ

Σαμπάλλα 789 Αρχάγγελος Γαβριήλ

Σαμπάλλα 780 Αρχάγγελος Ουριήλ

Σαμπάλλα 787 77 Αρχάγγελος Ραφαήλ

Σαμπάλλα 789 99 Αρχάγγελος Μέτατρον

Σαμπάλλα 787 66 Μελχισεδέκ

Σαμπάλλα 787 88 Μαχάτμα

Σαμπάλλα 787 88 99 Ανώτερος Εαυτός

Σαμπάλλα 11 787 88 99 00 Εγώ Ειμί Παρουσία / Άπειρη Πηγή / Θεός

Σαμπάλλα 6699 966 απαντήσεις, μηνύματα, τσάννελινκ

Σαμπάλλα 88 0 88 άνοιγμα θεραπείας

Σαμπάλλα 88 10 88 κλείσιμο, ολοκλήρωση θεραπείας

Σαμπάλλα 66 77 88 θεραπεία φόβου, φοβιών

Σαμπάλλα 779900 επίκληση στα πνευματικά δικαιώματα και νόμους

Σαμπάλλα 77 77 77 00 11 τριπλό εξαγνιστικό, θεραπευτικό και τονωτικό ντους από ζωοποιό ενέργεια, φως και αγάπη

Σαμπάλλα 66 99 εξισορρόπηση των ενεργειακών κέντρων, των τσάκρα

Σαμπάλλα 66 99 11 22 33 44 55 66 77 εξισορρόπηση όλων των ενεργειακών σωμάτων και των ενεργειών τους

Σαμπάλλα 00 10 ισορροπημένη και σωστή αφομοίωση των κωδικών σε σώμα, ενέργεια, νου, πνεύμα

Σαμπάλλα 00 11 βαθύτερη γείωση των κωδικών

Σαμπάλλα 00 12 καλύτερη εκδήλωση των κωδικών σε κάθε επίπεδο και κάθε τομέα

Σαμπάλλα 00 11 11 22 άμεση / σύντομη εκδήλωση των κωδικών και των επιδράσεων τους

Σαμπάλλα 00 11 22 33 44 55 66 77 καλύτερη εναρμόνιση του ατόμου με τους κωδικούς σε όλα τα επίπεδα

Σαμπάλλα 000000 καθαρισμός / αναδόμηση / εναρμόνιση των κωδικών

Σαμπάλλα 10 10 10 10 ας γίνει ό,τι καλύτερο, το ανώτερο καλό, το Θεϊκό Θέλημα, Αμήν, Ευχαριστώ!

Σαμπάλλα 77 77 77 00 11 τριπλό εξαγνιστικό, θεραπευτικό και τονωτικό ντους από ζωοποιό ενέργεια, φως και αγάπη