Σεμινάρια / Συντονισμοί

Μέσα από τα σεμινάρια των Χρυσών Κωδικών της Σαμπάλλα θα μπορέσετε να γνωρίσετε βαθύτερα τους κωδικούς και να συντονιστείτε σε ένα πιο υψηλό βαθμό με αυτούς. Τα σεμινάρια έχουν δημιουργηθεί μέσω καθοδήγησης από τους Αναληφθέντες Διδασκάλους και τη Σαμπάλλα και περιλαμβάνουν διαλογισμούς, ασκήσεις, τεχνικές και συντονισμούς. Αν και η χρήση των κωδικών δεν απαιτεί τη συμμετοχή σε κάποιο σεμινάριο (είναι πολύ ισχυροί και άμεσα αποτελεσματικοί από μόνοι τους), η συμμετοχή σε αυτά αποτελεί μια βαθύτερη εμπειρία και καθοδηγεί σε μια πιο οργανωμένη και σταθερή προσωπική εργασία.

Σημαντικό είναι πως στο πρώτο σεμινάριο το άτομο λαμβάνει επιπλέον προσωπικούς κωδικούς καθώς και μια ενδυνάμωση η οποία τους ενεργοποιεί (τους “αφυπνίζει” και τους εναρμονίζει) ώστε το άτομο να μπορέσει να τους χρησιμοποιεί. Επιπλέον, δίνεται και κάποιος ειδικός και υπέροχος διαλογισμός της Σαμπάλλα.

Το σεμινάριο αποτελεί ένα συνδυασμό θεωρίας / γνώσης και εμπειρίας / άσκησης / βιιώματος. Πρόκειται για μια καταπληκτικά εξυψωτική εμπειρία, ενεργειακά θεραπευτική και υπέροχα μεταμορφωτική, γεμάτη καθαρό ζωτικό φως και αγνή ανιδιοτελή αγάπη. Η διδασκαλία της Σαμπάλλα αποτελείται από τη σοφία όλων των Μεγάλων Δασκάλων και εστιάζει στην Αγάπη, την πιο σημαντική θεραπευτική και μεταμορφωτική ενέργεια / δύναμη / ουσία του Κόσμου, του Είναι και της Ύπαρξης.

Το άτομο που αγαπάει τους κωδικούς ως μέσο προσωπικής θεραπείας και εξέλιξης, μπορεί να γίνει δάσκαλος στη μέθοδο αυτή παρακολουθώντας το δεύτερο σεμινάριο: Χρυσοί Κωδικοί της Σαμπάλλα, επίπεδο μάστερ. Σε αυτό το επίπεδο λαμβάνει μάστερ κωδικούς καθώς και οδηγίες για τους συντονισμούς και τα σεμινάρια των κωδικών. Μετά από αυτό το επίπεδο το άτομο μπορεί να διδάξει και τα δύο σεμινάρια (το πρώτο και το μάστερ) σε άτομα που επιθυμούν να λάβουν το εξαίσιο αυτό και ουράνιο δώρο!

Περιεχόμενα Πρώτου Σεμιναρίου:

Το σεμινάριο διαρκεί 5-6 ώρες, συνήθως δύο μέρες από 3 περίπου ώρες.

Περιλαμβάνει: Θεωρία (Φιλοσοφία της Σαμπάλλα), Ενεργειακούς Καθαρισμούς, Διαλογισμό Σαμπάλλα, Διαλογισμό Κωδικών, Συντονισμό στους Κωδικούς, Δημιουργία Προσωπικών Κωδικών

και Συντονισμό σε αυτούς, Εξάσκηση στους Κωδικούς και Ανταλλαγή Συνεδριών (“Θεραπειών”).

Δίνεται το βιβλίο και ένας ειδικός διαλογισμός σαμπάλλα. Παρέχεται και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Περιεχόμενα Δεύτερου Σεμιναρίου (Μάστερ):

Το σεμινάριο διαρκεί 4-5 ώρες, συνήθως σε μια μέρα.

Περιλαμβάνει: Θεωρία (Φιλοσοφία της Σαμπάλλα), Ενεργειακούς Καθαρισμούς, Διαλογισμό Σαμπάλλα, Διαλογισμό Κωδικών, Συντονισμό στους Μάστερ Κωδικούς. Οδηγίες για τη διεξαγωγή και των δύο επιπέδων.

Δίνεται εγχειρίδιο. Παρέχεται και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Μάθημα από απόσταση

Μπορείτε να λάβετε τους Χρυσούς Κωδικούς της Σαμπάλλα (πρώτο και δεύτερο επίπεδο) και από απόσταση. Είναι εξίσου δυνατό και λαμβάνετε όλο το υλικό, τους διαλογισμούς και όλους τους συντονισμούς.

Σαμπάλλα 77 77 77 00 11 τριπλό εξαγνιστικό, θεραπευτικό και τονωτικό ντους από ζωοποιό ενέργεια, φως και αγάπη