Πώς Λειτουργούν / Οφέλη

Οι Χρυσοί Κωδικοί της Σαμπάλλα πρωταρχικά εστιάζουν τις δυνάμεις του νου. Και ο νους έχει απεριόριστες (γνωστές και άγνωστες) ικανότητες, δυνατότητες και δυνάμεις! Συγκεντρώνουν το πνεύμα του ανθρώπου, τις πνευματικές διαστάσεις του ανθρώπου, οι οποίες επίσης είναι άπειρες και άμεσα (αν και όχι συνειδητά) συνδεδεμένες με τον Απεριόριστο Θεϊκό Νου!

Οι Χρυσοί Κωδικοί της Σαμπάλλα καθοδηγούνται από αμέτρητους Άγιους Αναληφθέντες Διδασκάλους που τους σχεδίασαν καθώς και από μια ομάδα Άγιων Αρχαγγέλων του Φωτός, έργο των οποίων είναι τα Θεϊκά Μαθηματικά, η σύνδεση των αριθμών με τις Θεϊκές Δυνάμεις ή, αλλιώς, η εκδήλωση των Θεϊκών Δυνάμεων μέσω των αριθμών.

Οι Χρυσοί Κωδικοί της Σαμπάλλα συνδέουν τον Άνθρωπο με τα Θεϊκά Μαθηματικά και επομένως με την Αλήθεια, καθώς οι αριθμοί και τα μαθηματικά είναι μια αδιαμφισβήτητη παν-συμπαντική / κοσμική αλήθεια.

Οι Χρυσοί Κωδικοί της Σαμπάλλα αποκαλύπτουν τις κρυφές, πνευματικές ιδιότητες των αριθμών οι οποίοι ενυπάρχουν στα πάντα, στο κάθε τι.

Οι Χρυσοί Κωδικοί της Σαμπάλλα συντονίζουν τη λογική και την αλήθεια με τα υπόλοιπα επίπεδα του εαυτού, τη διαίσθηση, τη φαντασία, το συναίσθημα και τη δημιουργικότητα. Η ισχύς από την ένωση θηλυκού και αρσενικού. αριστερού και δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου, ενέργειας και αριθμών, υπερβατικότητας και ύλης, ουρανού και γης εμπεριέχει παντοδυναμία!

Φως = Ενέργεια / Αριθμοί = Χρυσοί Κωδικοί της Σαμπάλλα = Φως

Σαμπάλλα 77 77 77 00 11 τριπλό εξαγνιστικό, θεραπευτικό και τονωτικό ντους από ζωοποιό ενέργεια, φως και αγάπη