Κανόνες Χρήσης

Καλό είναι να μην χρησιμοποιείτε άλλους αριθμούς ή αριθμητικές σειρές ή κωδικούς από άλλα συστήματα, όταν χρησιμοποιείτε τους Χρυσούς Κωδικούς της Σαμπάλλα. Οι Χρυσοί Κωδικοί της Σαμπάλλα περιλαμβάνουν τους υπόλοιπους κωδικούς και όλες τις αριθμητικές σειρές, καθώς και όλους τους αριθμούς με πνευματικές δυνάμεις και ιδιότητες. Εάν το άτομο αφοσιωθεί με εμπιστοσύνη, πρόθεση και φυσική παιδική περιέργεια σε αυτούς, οι κωδικοί θα αποκαλύψουν τα αμέτρητα δώρα τους!

Επίσης, μην δημιουργείτε καινούργιους κωδικούς, καθώς κάθε καινούργιος κωδικός περιλαμβάνεται ήδη στους Χρυσούς Κωδικούς της Σαμπάλλα. Η δημιουργία νέων κωδικών είναι σαν να αμφισβητείται το γεγονός ότι οι κωδικοί είναι τέλειοι και πλήρεις. Η εμπιστοσύνη / πίστη, η πρόθεση και το δυναμικό κάθε ατόμου ενεργοποιεί τους κωδικούς για το άτομο αυτό! Αν το άτομο δώσει το 100%, και ακόμα περισσότερο, της εμπιστοσύνης, της πίστης, της πρόθεσης και της αγάπης του στους κωδικούς, σαν ένα εύκολο αριθμητικό μέσο για καθημερινή πνευματική ευτυχία, οι κωδικοί θα το ανταμείψουν! Ισχύει άλλωστε αυτό που ισχύει σε κάθε τομέα: Ό,τι δίνεις, επιστρέφει - ποτέ κάτι περισσότερο ή λιγότερο! «Ζήτα και θα λάβεις» αλλά και «δώσε και θα λάβεις»!

Τέλος, μην τροποποιείτε και μην αλλάζετε τους κωδικούς σε καμία περίπτωση! Οι κωδικοί αντλούν μέρος της δύναμης τους από τη συνεχόμενη / επαναλαμβανόμενη χρήση που γίνεται από το άτομο (και τη σύνδεση του με αυτούς σε όλα τα επίπεδα μέσω της επαναλαμβανόμενης χρήσης), όπως και από τη συλλογική χρήση και το συνολικό δυναμικό των ανθρώπων που τους ενεργοποιούν καθημερινά.

Σαμπάλλα 77 77 77 00 11 τριπλό εξαγνιστικό, θεραπευτικό και τονωτικό ντους από ζωοποιό ενέργεια, φως και αγάπη